فصل چهار – کافه دیجیتال

با پارادوکس‏‌های عملیاتی آشنا شدیم و نقش نجات‏‌دهندۀ فناوری‌‏های دیجیتال را در آن دیدیم. در کشور خودمان هم کمتر سازمانی را سراغ داریم که در حال دست‌وپنجه نرم کردن با چنین چالش‏‌هایی نباشد.

سازمان خود را در نظر بگیرید. وضعیت پارادوکس‏‌های عملیاتی در سازمانتان چگونه است؟ به‏‌نظر شما، فناوری‌‏های دیجیتال چگونه می‏‌توانند این معضلات را حل کنند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید