فصل شش – کافه دیجیتال

اگر موافق باشید در این کافه دیجیتال بیشتر دربارۀ ویژگی‌‏های اختصاصی رهبران در عصر دیجیتال با هم گفت‌وگو کنیم.

  • در میان ویژگی‏‌های اختصاصی ذکرشده برای رهبران دیجیتال کدام‏یک را مهم‌تر می‏‌دانید؟ چرا؟
  • در اطراف خود چه رهبران دیجیتالی را می‌‏شناسید؟ کدام‏یک از ویژگی‏‌های اختصاصی رهبران دیجیتال را در آنها پررنگ‏‌تر می‏‌بینید؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید