فصل پنج – سفر به آینده

در این فصل، با محیط کار دیجیتال آشنا شدیم و ابعاد آن را شناختیم. در این بخش، می‏‌خواهیم درمورد آیندۀ محیط کار بیشتر صحبت کنیم.

  • نیروی کار آینده چه ویژگی‌‏های منحصربه‏‌فردی خواهد داشت؟
  • محیط کار در آینده چه ویژگی‌‏هایی خواهد داشت؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید