فصل پنج – کافه دیجیتال

تا اینجا با مفهوم محیط کار دیجیتال آشنا شدیم و دیدیم که از زبدگان دیجیتال انتظاری جز محیط کاری جذاب نداریم. امروز ایجاد محیط کار دیجیتال به یک ضرورت برای سازمان‌‏ها تبدیل شده است تا بتوانند در رقابت جذب و نگهداشت استعدادها موفق‌‏تر عمل کنند.

در این کافه دیجیتال، می‏‌خواهیم دربارۀ محیط کار در سازمان‌‏هایمان صحبت کنیم.

  • محیط کارتان را تا چه اندازه دیجیتال می‌‏دانید؟
  • تا چه میزان موضوع ساخت محیط کار دیجیتال جزو دغدغه‏‌های مدیران سازمانتان است؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید