فصل سه – کافه دیجیتال

در این کافه دیجیتال، بیایید دربارۀ سفر مشتری بیشتر صحبت کنیم.

  • سازمان شما چه نقاط تماسی برای ارتباط با مشتریانش در نظر گرفته است؟ این نقاط تماس را چگونه ارزیابی می‏‌کنید؟
  • تا چه میزان از نقاط تماس ناخوشایند مشتریان با سازمانتان آگاهی دارید؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید