فصل سه – کافه دیجیتال

تا اینجا با مفهوم تجربۀ مشتری آشنا شدیم. به تجربه‌‏هایی که تاکنون در جایگاه مشتری و در هنگام خرید محصول یا دریافت خدمتی داشته‌‏اید فکر کنید. بهترین تجربه‌تان را به خاطر می‌‏آورید؟ بدترین آن را چطور؟ اکنون از دیدگاه دیگری به ماجرا نگاه کنید. سازمان شما به‌عنوان ارائه‌‏دهندۀ محصول یا خدمت چه اقداماتی برای ارتقای تجربۀ مشتریانش در نظر گرفته است؟ اگر جای مشتریان سازمانتان باشید چه تجربه‌‏ای خواهید داشت؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید