فصل شش – سفر به آینده

می‏‌خواهیم کمی دربارۀ آیندۀ رهبران و استعدادهای دیجیتال رؤیاپردازی کنیم.

  • آیا به نظر شما کارکرد رهبری در آینده تحت‌تأثیر فناوری‏‌های دیجیتال به‏‌ویژه هوش‌مصنوعی خواهد بود؟
  • اصلی‌‏ترین چالش‏‌های آیندۀ رهبری سازمان‏‌های دیجیتال چه خواهند بود؟
  • مهارت‏‌های کلیدی دیجیتال در آینده چه خواهند بود؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید