محمد رضا علایی

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
محمد رضا علایی هستم. دکتری مهندسی شیمی، در حال حاضر تصدی ریاست تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه را به عهده دارم.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.